Náš sbor měl historicky významné vztahy s evangelickými bratry a sestrami v Holandském 's-Gravenzande, v Německém Neugablonz, kde se po válce sešla významná část vysídlenců z Jablonce a dále se sbory v Eberbachu a Göpingen. V současné době jsou ale aktivity utlumené a čekají na nový impuls.