Zde si můžete prolistovat dnes již historický materiál - sborník, vydaný v roce 2005 k výročí oficiálního založení našeho sboru.

Sborník