Jsme společenství lidí spojených důvěrou v pravého Pána světa, jak jsme jej osobně poznali a přijali v Ježíši Kristu. Ve svém vyznání této víry i v životě, ve kterém tuto víru žijeme, navazujeme na tradici svých předků, ať už přímých nebo těch, které jsme přijali za své při vstupu do tohoto sboru a církve, jíž je součástí.

Náš sbor vznikl během osidlování pohraničí reemigranty z polského Zelowa i českého a moravského vnitrozemí a existuje od roku 1948. Teprve od roku 1996 se schází v domě, který naši předchůdci zakoupili a adaptovali pro potřeby života křesťanského sboru, do té doby byl stálým hostem v prostorách fary a kostela husitské církve na Náměstí Dr. Farského. Naším současným farářem je Ondřej Titěra, kurátorem (tj. laickým představitelem sboru) Přemysl Polák. Sbor je řízen farářem společně se staršovstvem (obdoba správní rady).

Jsme součástí celku Českobratrské církve evangelická (ČCE), která patří mezi reformační (protestantské) církve. V dnešní podobě vznikla v roce 1918 spojením církví reformované (helvétské) a luterské (augsburské) na území Čech a Moravy. Svým jménem ("českobratrská") se hlásí k české reformační tradici církví vzešlých z husitského hnutí, zejména ke staré Jednotě bratrské.

Nedílnou součástí naší tradice je demokracie, kdy každý člen sboru může ovlivňovat jeho život a směřování. Tak, jako jsme si rovni před Bohem, jsme si rovni i mezi sebou.

 

Tradiční jablonecká bižuterie v našem sboru

Ve sboru ČCE v Jablonci nad Nisou, v městě bižuterie, jsme se rozhodli navázat na tradici výroby odznáčků ve tvaru kalicha, kterou kdysi v našem sboru zahájil bratr Sehoř.
Kovové kalíšky  jsou raženy přímo v Jablonci nad Nisou ve dvou barevných variantách a dvěma možnostmi přichycení na oděv. Více informací najdete na stránce jablonec.evangnet.cz/kalisky