Během roku probíhají v našem sboru mimořádné akce jako jsou přednášky, výlety a koncerty. Účastníme se také ekumenických setkání, jako jsou týdny modliteb za jednotu křesťanů, týdny modliteb za požehnání kraji a ekumenická čtení Bible.

V našem sboru je aktivní skupinka trubačů přeshraničního evangelického spolku Consonare a během Adventu pořádáme fairtradový obchůdek.

Významnou, byť ne z hlediska četnosti aktivit, je spolupráce s ekumenickým pěveckým sborem Jizeroš, která trvá již více než čtyři desetiletí. Jizeroš vystupuje dvakrát ročně na různých místech republiky s folkovými mšemi svého vedoucího Marcela Štěpánka.