Jsme společenství lidí spojených důvěrou v pravého Pána světa, jak jsme jej osobně poznali a přijali v Ježíši Kristu. Jeho vyznáváme, to je jemu věříme, že je Pánem a Dárcem života a všeho dobrého. Ve svém vyznání této víry i v životě, ve kterém tuto víru žijeme, také navazujeme na tradici svých předků, ať už vlastních nebo těch, které jsme přijali za své při vstupu do tohoto sboru a církve, jíž je součástí. Důležitým znakem naší církve je demokracie. Stejně jako před Bohem jsme si rovni i mezi sebou.

Náš sbor vznikl během osidlování pohraničí reemigranty z polského Zelowa i českého a moravského vnitrozemí a existuje od roku 1948. Naším současným farářem je Ondřej Titěra, kurátorem (tj. laickým představitelem sboru) Přemysl Polák. Sbor je řízen farářem společně se staršovstvem (obdoba správní rady). Jsme součástí celku Českobratrské církve evangelická (ČCE), která patří mezi evangelické církve.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi reformační (protestantské) církve. V dnešní podobě vznikla v roce 1918 spojením církví reformované (helvétské) a luterské (augsburské) na území Čech a Moravy. Svým jménem ("českobratrská") se hlásí k české reformační tradici církví vzešlých z husitského hnutí, zejména ke staré Jednotě bratrské.