Dříve přímo v budově našeho sboru, nyní již ve větších prostorách, pronajatých městem, působí středisko Diakonie ČCE, které je se sborem propojeno a bylo sborem založeno. Diakonie provozuje terénní pečovatelskou službu pro seniory, nízkoprahové kluby pro děti a mládež Kruháč a Cajk a sociálně aktivizační služby v sociálně ohrožených rodinách v Jablonci nad Nisou a na Frýdlantsku. Více informací o středisku, kontakty na služby a možnosti zapojení do nich (ať už jako dobrovolník, klient nebo podporovatel) lze najít na webových stránkách Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou. Náš sbor se střediskem spolupracuje i nadále, zástupci sboru jsou mimo jiné v dozorčí radě střediska.

Diakonie Českobratrské církve evangelické působí ve více než třiceti střediscích na území celé republiky a patří mezi největší nestátní poskytovatele sociálních služeb u nás. Stránky celorepublikové Diakonie ČCE jsou https://www.diakonie.cz/.