Setkávání je nedílnou součástí křesťanské víry. Chceme (potřebujeme) spolu sdílet svou víru a své životy. Nedílnou součástí našeho setkávání je setkávání s Božím slovem, někdy skrze Bibli, jindy skrze druhého člověka. Proto pořádáme pravidelná setkávání.

Pravidelná setkání během týdne:

Provoz o prázdninách je z praktických důvodů omezen na nedělní bohoslužby. Provoz na další školní rok se plánuje vždy v září. Zejména u setkáních pro děti je každý rok týdenní program trochu jiný, protože se přizpůsobuje se časovým možnostem účastnících se dětí.

Kromě výše uvedeného programu také konáme pravidelná setkání s periodicitou jednou za měsíc a to:

  • Klub seniorů - obvykle první středa v měsíci 9:30
  • Hovory na biblí - setkání v rodinách, určená pro diskuse nad biblickými i mimobliblickými tématy

Před návštěvou setkání doporučujeme v kalendáři ověřit, zda se akce opravdu koná. V případě akcí, konaných jednou měsíčně, se podívejte do kalendáře raději vždy vaší před plánovanou návštěvou. A pro jistotu - tady se můžete podívat, kudy se k nám dostanete.