Náš sbor je otevřený a každý kdo přijde, byť naprosto nezávazně, bude vítán a přijat. Naše společenství hledí k Bohu jako svému Otci, k Ježíši Kristu jako svému vysvoboditeli z vlastních selhání a Duchu Svatému, průvodci na cestě životem. Přijďte k nám zakusit rodinnou atmosféru nevelkého sboru. Ježíš Kristus evangelia je naší jistotou ve všelijakých zákrutech časů.


Pokud byste cítili nejistotu co Vás na bohoslužbách čeká, prohlédněte si fotomanuál pro nováčky na bohoslužbách, který připravil sbor ČCE v Libni. Chcete-li vidět, jak to vypadá u nás, přijďte se podívat. Libeňský manuál je použitelný i pro nás, protože evangelické bohoslužby jsou si podobné.

Možná užitečná informace k průběhu bohoslužeb pro nově příchozí je tato: při bohoslužbách zpíváme, čteme Bibli, modlíme se, posloucháme kázání a nedílnou součástí jsou i ohlášení o běžném a mimořádném provozu. Jednoduchá rada pro nově příchozí, kteří se chtějí zorientovat je taková, že u nás vstáváme na čtení z Bible a modlitby, jinak sedíme. Mimo to si stoupneme při začátku, když farář vchází do modlitebny a přináší Bibli, symbol Božího slova a stejně tak na konci bohoslužeb, když s Biblí opět odchází.

V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Bohoslužby se konají každou neděli od 9.30. Zván je každý. Pokud jste u nás ještě nebyli, přečtěte si jak se k nám dostanete.


prichozi