Blanka Pavelková

28. dubna 2023

Dostali jsme smutnou zprávu o úmrtí Blanky Pavelkové

Blanka Pavelková
28. dubna 2023 - Blanka Pavelková

26. dubna po delším pobytu v nemocnici zemřela naše milá sestra v Kristu Blanka Pavelková. Rozloučení s ní rodina naplánovala na 4. května v 11:00 ve smuteční síni na městském hřbitově. Za náš sbor se s ní rozloučíme při nejbližších možných bohoslužbách zpěvem jedné z variant žalmu 23 od Marie Rojové. Je to píseň, kterou si sama přála.

 

DCh