Program dubna 2023

30. března 2023

Máme tu sborový zpravodaj na duben, měsíc, ve kterém prožíváme velikonoční svátky, svátky, které nám přináší zvěst o strachu, osamělosti, utrpení, bolesti a smrti..... ale také zvěst o překvapivém velikonočním ránu, o radosti ze vzkříšení....

Program dubna 2023
30. března 2023 - Program dubna 2023
Program velikonočních setkání:
Čtvrtek 6. dubna v 18:00 čtení pašijí
Pátek 7. dubna v 9:30 Velkopáteční bohoslužby s Večeří Páně
Neděle 9. dubna v 9:30 Bohoslužby neděle Zmrtvýchvstání.
 
Seniory zveme ve středu 12.4. v 9:30 na společné sejití na faře. Všichni jste srdečně zváni!
V sobotu 15.4. vás zveme na seniorátní výlet, zveme malé i velké :-) Bližší informace u br. Marka Drápala.
Kompletní přehled akcí najdete v kalendáři.
A výhled na příští měsíc: v květnu se můžeme těšit na sborovou víkendovku, křestní a konfirmační neděli a také prožijeme Svatodušní svátky.
A na závěr trochu té radostné velikonoční zvěsti :
Pane Bože,
radujeme se z toho,
že vše nekončí pláčem, smutkem a tmou hrobu.
Děkujeme, že jsi nám ve vzkříšení Ježíše Krista ukázal,
že smrt pro nás nemusí být něčím, z čeho bychom měli mít strach,
co by nás mělo svírat a děsit
po všechny dny našeho bytí.
Děkujeme, že díky velikonoční zvěsti
smíme mít naději pro všechno,
co je v našem životě černé,bezvýchodné a konečné.
Prosíme, ať i do takových beznadějných situací
zazáří tvé světlo a otevře se nová nečekaná cesta.
Bože prosíme o odvahu vyřizovat
tuto jedinečnou zvěst druhým lidem.
Prosíme o povzbuzení v nejistotě,
o odpuštění v selhávání.
 
Přeji všem krásné jarní dny!
HeFe