Program května 2023

6. května 2023

Vyšel sborový zpravodaj na květen. Na co se můžeme těšit?

Program května 2023
6. května 2023 - Program května 2023

O víkendu 12.5.-14.5. proběhne očekávaný víkendový sborový pobyt pro přihlášené v Jiřetíně pod Jedlovou. Nedělní bohoslužby v Jablonci budou v tuto neděli čtené a v obvyklém termínu od 9.30 hodin.
Pravidelné sejití seniorů bude ve středu 17.5, v 9.30 hodin, jste srdečně zváni.
Ve čtvrtek 18.5. Nanebevstoupení Páně budou bohoslužby. 
Nedělní bohoslužby 21.5. budou opravdu slavnostní - se křtem a konfirmací.
Neděle 28.5. je neděle svatodušní, kdy bude při bohoslužbách vysluhována sv.Večeře Páně.
V průběhu celého května bude probíhat sbírka na Jeronýmovu jednotu /jedná se o církevní fond, z kterého se rozdělují finanční prostředky jednotlivým sborům na potřebné stavby, opravy budov...../ Přispět můžete jednak přímo ve sboru v neděli nebo odesláním částky na sborový účet 2901879381/2010 . Je nutno uvést variabilní symbol 914. Předem děkujeme za všechny příspěvky.
Myslím, že každý máme ve svých životech za co děkovat, a tak na závěr krátké děkovné slovo:
Dobrý Bože, děkujeme za nový den.
Za to, že nevíme, co v něm bude.
Děkujeme, že můžeme hledat, jaké signály nám vysíláš,
jaké vzkazy od tebe přicházejí.
Děkujeme, že můžeme doufat, 
že nás tvá láska povzbudí k nové odvaze.
Možná je to právě proto,
že ti smíme svěřit, co se nám vrací
jako vlastní selhání
a přijmout tvé odpuštění.
Možná je to právě proto, že se s tebou můžeme podělit o to,
co nás zrovna trápí.
Prosíme tě, posilni každého z nás tam, kde jsme,
s tím, co si neseme a daruj nám kuráž.


Přeji pěkný den!

 

HeFe